Det högre stipendiet i Musik 2018 tilldelades kompositören Alfred Jimenez, 29 år, som för närvarande bor i Malmö efter avslutade studier i Wien på Universität für Musik und Darstellende Kunst där han nyligen har avslutat sin andra master (solistdiplom) i komposition. Just nu arbetar han på ett verk till Antwerpen Symfoniorkester som kommer att uppföras i maj 2019 och även ett verk till Barcelona Modern Ensemble som också det uppförs i maj i Barcelona.

Alfred Jimenez musikaliska bana inleddes med att han lärde sig spela trombon vid 12 års ålder, kort därefter började han också skriva egen musik. Efter studenten vid Lilla Akademiens musikgymnasium i Stockholm påbörjade han studier till en konstnärlig kandidat i trombon vid Musikhögskolan i Piteå. Efter två år sökte han komposition och började studera detta för Jan Sandström i Piteå 2010 och senare även för kompositören Luca Francesconi på Musikhögskolan i Malmö.

Så här säger han om sitt ämnesval, framtiden och vad stipendiet betyder för honom:

″Musik och konst har ett enormt egenvärde inte bara i det att den skapar en avbild av den samtid vi lever i, men också för att den talar både till en publik som ett kollektiv och samtidigt till den enskilda individen. Jag älskar nutida konstmusik, för mig är det ett sätt att undersöka människans natur med alla de känslor, motsatser och idéer som finns.

I framtiden vill jag kunna ägna mig helt åt att skriva musik och vara verksam inte bara i Sverige men också i Europa och världen. Samtidigt vill jag vara med och bygga upp en stark kulturell medvetenhet i Sverige där ett operabesök eller ett besök på konserthuset inte är någonting ovanligt.

Om jag minns rätt så hittade jag till fonden genom att helt enkelt googla. Eftersom jag har studerat så pass länge på universitetet (åtta år) hade jag inga möjligheter till CSN-bidrag längre. Om jag inte fått stipendiet från Anna Whitlocks minnesfond hade det varit på gränsen att jag inte klarat studierna ekonomiskt. Så stipendiet har betytt väldigt mycket för mig praktiskt sett men det har också känts som en enorm uppmuntran och ett erkännande för mig som kompositör.″