Innan du fyller i din ansökan ber vi dig att undersöka om du uppfyller villkoren för att få stipendium. Läs fondens stadgar noggrant innan du påbörjar din ansökan.

Minnesfonden delar inte ut stipendium till:

  • High School- eller Collegestudier.
  • Språkstudier utomlands i anslutning till eller under gymnasie- och högskoleutbildningen.
  • Studier inom Industriell ekonomi, Ekonomi eller Juridik.
  • Redan genomförda studier eller studier som avslutas inom fyra månader efter ansökningsperiodens sista ansökningsdag.
  • Praktik som sker utanför studierna.
  • Tidigare beviljade, ej återrapporterade ansökningar (för mer information, se Rapportering).
  • Ofullständiga ansökningar.

Undantag kan göras om det finns mycket starka skäl.