För masterstudier utomlands utgår ett högre belopp om 50 000–100 000 kronor. Det går enbart att söka stipendier för masterstudier utomlands inom ämnena teknik, natur, musik, konst och design. Följande dokument är obligatoriska att bifoga i pdf-format:

  • personbevis från Skatteverket (som ändamål anges Fondansökan/stipendium)
  • ett cv
  • examensbevis
  • studieintyg/antagningsbesked
  • utgifts- och inkomstbudget

Ansökan till masterstudier i utlandet kan lämnas en gång per år, 1 juli–1 september.

Ansökan görs elektroniskt via denna länk.