Postgymnasiala- och Masterstudier

Efter avslutad studieperiod som beviljat stipendium avser ska en rapport skickas till stiftelsen. Rapporten ska innehålla en redogörelse över hur stipendiet har använts, samt betyg för aktuella studieperioden ska bifogas.

Rapporten fylls i och skickas elektroniskt via denna länk.

Skolor och utbildningsinstitutioner

Efter användande av beviljat bidrag enl. ansökan ska en rapport sändas till stiftelsen. Rapporten ska innehålla en redogörelse över hur bidraget har använts, samt senaste årsredovisning ska bifogas.

Rapporten fylls i och skickas elektroniskt via denna länk.