Högstadie-/gymnasie-, postgymnasiala- och masterstudier

Efter att den beviljade studieperioden är avslutad ska en rapport skickas till stiftelsen. Den ska innehålla en redogörelse för hur stipendiet har använts.

Fyll i och skicka rapporten elektroniskt via denna länk.

Skolor och utbildningsinstitutioner

En rapport ska sändas till stiftelsen efter att det beviljade bidraget har använts. Den ska innehålla en redogörelse över hur bidraget har använts och kan skickas in per e-post eller post.

E-post

stiftelsetjanst@handelsbanken.se (skriv Återrapportering till Stiftelsen Anna Whitlocks Minnesfond i ämnesraden)

Adress

Stiftelsen Anna Whitlocks Minnesfond
c/o Handelsbankens Stiftelsetjänst
106 70 Stockholm