Välkommen!

ANNA WHITLOCK (1852-1930) var en föregångsgestalt i fråga om såväl pedagogiska som kvinnosaks- och rösträttsfrågor. Genom sina skolor (den första 1878-1898 och Samskolan 1893-1978) kom hon att genomföra pedagogiska tankar, som i våra dagar är helt accepterade som riktiga men som på 1890-talet var djärvt nytänkande.

Med männen och för landet. Vykort för rösträtt signerat av Anna Whitlock.

'Med männen och för landet.' Vykort för kvinnlig rösträtt signerat av Anna Whitlock.

Redan omkring år 1900 började Anna Whitlock och hennes vänner inrätta fonder för olika ideella ändamål knutna till Whitlockska Samskolan.

Efter en viss rationalisering blev det fyra fonder, som år 1930 samlades i Whitlockska Samskolans Fondstiftelse. Då skolan den 1 juli 1976 kommunaliserades, samlades alla fonder i en enda som fick namnet Anna Whitlocks Minnesfond. Kretsen av de som kan få bidrag ur denna fond kunde därmed vidgas.

Våren 2010 beslutade stiftelsens styrelse att från hösten samma år dessutom årligen dela ut tre stipendier om 100 000 kr i tre olika kategorier i samband med stiftelsens höstsammanträde. Kategorierna är Natur/Teknik, Musik och Konst/Design. Dessa tre stipendier avser fortsatta studier utomlands efter avslutad universitetsutbildning, exempelvis en masterutbildning, forskning eller liknande inom respektive område.

För mer information se stadgar och upplysningar.