Välkommen till Anna Whitlocks Minnesfond!

Anna Whitlocks Minnesfond delar ut stipendier och understöd.

Stipendier delas ut

  • till ungdomar i gymnasiet som är bosatta inom Stor-Stockholm och som visar bra studieresultat
  • för utlandsstudier efter gymnasiet, företrädesvis studier inom konst, musik, naturvetenskap och teknik
  • för masterstudier utomlands inom ämnena teknik, natur, musik, konst och design.

Ekonomiskt bidrag delas ut 

Ansökningsperioder

Ansökan till masterstudier i utlandet kan lämnas en gång per år, 1 juli–1 september.

Ansökan till övriga stipendier samt understöd kan lämnas två gånger per år, 1 januari–1 mars och 1 juli–1 september.

 

Foto: Peter Cederling/SVT/TT

© Anna Whitlocks Minnesfond