Välkommen till Anna Whitlocks Minnesfond!

Anna Whitlocks Minnesfond delar ut stipendier och understöd.

Stipendier delas ut

Ekonomiskt bidrag delas ut 

Ansökningsperioder

Ansökan till masterstudier i utlandet kan lämnas en gång per år, 1 juli–1 september.

Ansökan till övriga stipendier samt understöd kan lämnas två gånger per år, 1 januari–1 mars och 1 juli–1 september.

Foto: Peter Cederling/SVT/TT

© Anna Whitlocks Minnesfond