Innan du påbörjar din ansökan är det viktigt att du noga läser igenom instruktionerna och våra stadgar där det framgår vilka som är behöriga till stipendier och stöd.

Ansökan sker via elektroniska ansökningsformulär som finns tillgängliga på denna webbplats under ansökningsperioderna. Kom ihåg att ha alla handlingar till hands och skanna dem innan du påbörjar din ansökan.

Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Ansökningsperioder

Ansökan till masterstudier i utlandet kan lämnas en gång per år, 1 juli–1 september.
Ansökan till övriga stipendier samt understöd kan lämnas två gånger per år, 1 januari–1 mars och 1 juli–1 september.