Gymnasieelever måste vara bosatta i Stockholms län. Elever med minst 70 % A i betyg prioriteras. Följande dokument är obligatoriska att bifoga i pdf-format:

  • personbevis från Skatteverket (som ändamål anges Fondansökan/stipendium)
  • personligt brev där du presenterar dig själv och varför du söker stipendium
  • betyg / betygsutdrag underskrivet av rektorn
  • underskrivet rekommendationsbrev från mentor / lärare

Ansökan görs elektroniskt via denna länk.