Stiftelsen behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Typiska personuppgifter som Stiftelsen hanterar är namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter och grunder för ansökan om anslag från Stiftelsen.

Stiftelsen hanterar känsliga personuppgifter i samband med ansökan om medel. Den som söker medel från Stiftelsen behöver därför samtycka till att Stiftelsen behandlar personuppgifter. Vid behandlingen av personuppgifter följer Stiftelsen principerna för GDPR. Principerna innebär bland annat att:

  • Stiftelsen endast behandlar de personuppgifter som behövs för att Stiftelsens ändamål ska kunna uppfyllas.
  • Personuppgifterna sparas inte längre än vad som behövs. Personuppgifter för sökande som fått avslag sparas i högst ett år från beslutstillfället medan personuppgifter för sökande som beviljas medel sparas i sju till tio år från beslutstillfället.
  • Personuppgifterna förvaras säkert och är inte tillgängliga för obehöriga

För ytterligare information om hur Stiftelsen behandlar personuppgifter vänligen se nedan.
https://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_behandling_av_personuppgifter_for_stiftelser/%24file/behandling_personuppgifter_stiftelser.pdf