Stiftelsen behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Den som söker medel från Anna Whitlocks Minnesfond samtycker som ett resultat av ansökan till att personuppgifter behandlas.

Personuppgifter för sökande som fått avslag sparas i högst ett år från beslutstillfället. Personuppgifter för sökande som beviljas medel sparas i sju till tio år från beslutstillfället.