Din ansökan tas upp till prövning av stiftelsens styrelse. Varje sökande underrättas per e-post om styrelsens beslut cirka fyra månader efter senaste ansökningsdag.