Skolan/utbildningsinstitutionen ska ha en annan huvudman än stat och kommun, det vill säga vara en fristående skola. Bidrag ges främst till kompetenshöjande åtgärder för skolans personal. Följande dokument är obligatoriska att bifoga i pdf-format:

  • skolans senaste årsredovisning och revisionsberättelse.
  • en presentation av verksamheten som är underskriven av rektor eller skolchef.

Ansökan görs elektroniskt via denna länk.