Styrelsen för stiftelsen Anna Whitlocks Minnesfond

Hans Karlander, ordförande
Johan Stenberg
Pia Lindberg
Alexandra Rudbeck
Kerstin Wahlund