Styrelsen för stiftelsen Anna Whitlocks Minnesfond

Jan Friedman, ordförande
Johan Stenberg
Lena Birkmanis
Alexandra Rudbeck
Kerstin Wahlund