Styrelsen för stiftelsen Anna Whitlocks Minnesfond

Hans Karlander, ordförande
Johan Stenberg
Lena Birkmanis
Alexandra Rudbeck
Kerstin Wahlund