Styrelsen för stiftelsen Anna Whitlocks Minnesfond

Hans Karlander, ordförande
Johan Stenberg
Gunilla Staël von Holstein
Pia Lindberg
Charlotte Petri Gornitzka