Studier inom ämnena teknik, natur, musik, konst och design prioriteras. Följande dokument är obligatoriska att bifoga i pdf-format:

  • personbevis från Skatteverket (som ändamål anges Fondansökan/stipendium)
  • betyg
  • utgifts- och inkomstbudget
  • studieintyg/antagningsbesked.

Ansökan görs elektroniskt via denna länk.